۳۰ آذر, ۱۳۹۶

حضور زغال ۳-۲-۱ در مسابقه جوان موفق برنامه تلویزیونی پایش (شبکه یک سیما)

پادمان حمایت رسانه ملی از تولیدملی، شفافیت و رقابت یکشنبه ها ساعت۲۳ شبکه۱ زغال ۳-۲-۱ با شرکت در این مسابقه به جهت حضور در برنامه زنده […]